lunes, 5 de marzo de 2012

I Xornada de impulso do aproveitamento dos recursos naturais como oportunidade de emprego.

2012 Ano Internacional do Cooperativismo


O noso territorio dispón dun rico medio natural que supón un importante, aínda que infraexplotado, activo para o desenvolvemento do tecido económico. Ademais, tendo en conta que 2012 foi nomeado Ano Internacional do Cooperativismo, a Fundación Ortegalia pretende facer unha achega ao impulso do aproveitamento dos recursos naturais, a través dunha serie de charlas nas que se dean a coñecer iniciativas que están a dar bos resultados en lugares con similares condicións, así como as posibles vías de financiamento.Fundación Ortegalia

Avenida Francisco Santiago, 6
15330 Ortigueira - A Coruña
Tlfno.: 981 402 413 - 981 422 047 


http://www.facebook.com/fundacionortegalia