martes, 14 de julio de 2009

ENCONTRO: NOVAS RURALIDADES NA GALIZA

Do 21 ao 22 de xullo no Museo Ortegalia.

MARTES 21
Sesión da mañá - Entrega de materiáis. Inauguración. As transformacións no mundo rural galego. Os novos escenarios da ruralidade: implicacións para o desenvolvemento comunitario.

Sesión da tarde - Transformacións e novas relacións sociais no espazo rural. Proxección do documental de Ignacio Vilar: "A aldea: o antigo e o novo" (2000). Mesa redonda: Medio rural galego: reinvención e desenvolvemento comunitario. Visita guiada pola vila de Ortigueira.

MÉRCORES 22
Sesión da mañá - Despoboamento rural, unha visión arqueolóxica. As vías da modernización do medio rural na Galiza moderna. A importancia dos emigrantes retornados e o seu impacto nas economías locais. Turismo e neorruralidade. Clausura do curso.

INFORMACIÓN, MATRÍCULAS E BECAS:
galiasa@uimp.es Telf.: 981 140 830 ... máis informacion

fundación@ortegalia.es Telf.: 981 402 413